Trip Info

Title*
12 Days China Silk Road Train Tour
Destinations*
Urumqi - Turpan - Dunhuang - Jiayuguan - Zhangye - Xining - Lanzhou - Xian
Duration*
12 Days

Your Tell us about you

Arrival Date*
Hotel Class*
Adults*
Child
Baby
Your Ideal Trip

Tell us about you

full name*
Email*
Country
Phone